Inici
Català Español Français
Inici | Contacte
fundació

Concursos/Beques

XIXè Premi “Víctor Mora” de Narrativa Breu L’Escala 2017

La FUNDACIÓ VÍCTOR MORA es complau en convocar, enguany, un guardó literari d’àmbit nacional català : el Premi Víctor Mora de Narrativa Breu amb la intenció de seguir incrementant la tasca cultural que ja s’està portant a terme i, sobretot, per col·laborar en la difusió de la llengua i cultura catalana.

Aquest Premi ha de facilitar que els nostres escriptors i les nostres escriptores inèdites puguin publicar la seva obra, i això farà que valorin positivament el fet d’escriure en català, perquè hi haurà un reconeixement del seu esforç i s’apostarà per la continuïtat de la seva creació que és, en definitiva, l’única que pot garantir el futur de la literatura catalana.

S’ha triat el nom de Víctor Mora per dues raons concretes. En primer lloc, perquè és un honor que el premi porti el nom d’un dels millors narradors actuals en llengua catalana, i en segon lloc, perquè un dels seus personatges més internacional –El Capitán Trueno-, és fill de l’Empordà, diuen, la qual cosa ha creat un vincle entranyable entre Víctor Mora i l’Escala que segurament ajudarà a popularitzar el premi.

La FUNDACIÓ VÍCTOR MORA amb seu a l’Escala des de fa un temps, confia, que aquest guardó que en anteriors edicions estava lligat a la festa Triumvirat Mediterrani que organitza l’ajuntament de l’Escala, segueixi sent un referent dins dels pocs premis catalans que publiquen obres inèdites, i convida a tothom a difondre’l i participar-hi, alhora que informa que l’editorial La Busca publicarà, no solament l’obra guanyadora sinó també les obres finalistes, com ja ha fet en les anteriors edicions del premi.


BASES

Adreçat a: Escriptors en llengua catalana

Tema : Les obres presentades ha d’ésser inèdites i escrites en català, en format de narració breu

Extensió: De 4 a 10 fulls DIN-A4, escrits a doble espai i per a una sola cara.

Presentació : Se n’han de presentar cinc còpies en paper i una en suport informàtic que contingui el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Les dades personals de l’autor cal ficar-les en un sobre tancat, en la caràtula del qual hi haurà de constar el pseudònim, el títol de l’obra i una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte.

Lloc i termini de presentació : S’haurà de fer arribar el original i les còpies , com a màxim el
dia 4 de setembre de 2017 a Fundació Víctor Mora, c/Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L’Escala
Publicació i propietat de les obres : Totes les obres son propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de reproduir les obres seleccionades pel jurat. .
Els originals no premiats seran destruïts desprès de la proclamació dels guanyadors el finalistes.PREMIS

L’obra guanyadora obtindrà un premi de 800.- € i la seva publicació.
Les obres finalistes tindran com a premi la seva edició en el mateix llibre que l’obra guanyadora.
El llibre es presentarà el dia del lliurament de premis que es farà el dissabte dia 18 de novembre de 2017, a les sis de la tarda a la Sala Víctor Mora de la Biblioteca Municipal de L'Escala.
El Jurat estarà format per diverses personalitats relacionades amb el món de la literatura i l’edició i la Secretaria de la Fundació Víctor Mora.
El veredicte del concurs es farà públic el mateix dia del lliurament dels premis
El jurat podrà declarar desert, així com també podrà fer ressaltar la valoració d’alguna de les obres finalistes no premiades.

* La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.
L'organització es reserva el dret d'introduir, si ho creu necessari, les modificacions que li semblin convenients per al bon funcionament del concurs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIIIè CONCURS DE CÒMIC “Memorial Adrià Blasco” L’Escala 2010

La FUNDACIÓ VÍCTOR MORA es complau en convocar un guardó especialitzat en còmic d’àmbit nacional català : el Memorial Adrià Blasco amb la intenció de seguir incrementant la tasca cultural que ja s’està portant a terme i, sobretot, per col·laborar en la difusió de la llengua i cultura catalana.
Aquest Premi, que celebra enguany la seva 13ena edició, ha de facilitar que els nostres dibuixants puguin publicar la seva obra, i això farà que valorin positivament el fet de crear i dibuixar i que hi hagi un reconeixement del seu esforç i s’apostarà per la continuïtat de la seva creació que és, en definitiva, l’única que pot garantir el futur del còmic català.

S’ha triat el nom d’Adrià Blasco per dues raons concretes. En primer lloc, perquè és un honor que el premi porti el nom d’un dels millors dibuixants de còmics, i en segon lloc, perquè un dels seus personatges més internacional –El Capitán Trueno-, és fill de l’Empordà, diuen, la qual cosa ha creat un vincle entranyable entre Víctor Mora, Adrià Blasco i l’Escala que segurament ajudarà a popularitzar el premi.
La FUNDACIÓ VÍCTOR MORA amb seu a L’Escala des de fa un temps, està encaminada en preservar, difondre i propiciar l'estudi de l'obra de Víctor Mora en totes les seves vessants tant literàries com en el món del còmic.. Obrir nous espais culturals entorn a la literatura i la creació artística en general. Ajudar a joves literats mitjançant cursos, debats, exposicions, celebració d'efemèrides, beques concursos literaris, concursos de còmic i totes aquelles accions que propiciïn la creació literària i artística i confia, que aquest guardó que en anteriors edicions estava lligat a la festa Triumvirat Mediterrani que organitza l’ajuntament de l’Escala, segueixi sent un referent dins dels pocs premis catalans que publiquen obres inèdites, i convida a tothom a difondre’l i participar-hi, alhora que informa que l’editorial La Busca publicarà, no solament l’obra guanyadora sinó també les obres finalistes, com ja ha fet en les anteriors edicions del premi.


BASES
Adreçat a: Juniors : de 12 a 17 anys, amb dos inclosos
Seniors : majors de 18 anys.
Tema: Còmic amb alguna referència al municipi de l’Escala
Tècnica: Estil i tècnica lliure ( llapis. tinta, color...)
Extensió: D'un màxim de 6 pàgines de format únic DIN A-3 vertical
Llengua: Seran admeses en qualsevol llengua.
Presentació: Pagina completa- il·lustració, textos i diàlegs retolats, títols Els treballs presentats han de ser inèdits i no han d’anar signats. Cada autor podrà presentar un màxim de 2 obres La presentació de les obres es pot fer de manera individual o conjunta entre guionista i dibuixant. Cada obra anirà acompanyada d’un sobre tancat amb les dades personals de I'autor o autors nom i cognoms, adreça, telèfon i edat
Lloc i termini de presentació: S’haurà de fer arribar l’original i quatre copies, com a màxim el dia 23 d’octubre de 2010
, personalment o per correu a :
Fundació Víctor Mora,
c/ Pintor Joan Massanet, 34
17130 –L’Escala

Publicació i propietat de les obres: Totes les obres son propietat dels autors
L'organització es reserva el dret de reproduir i/o exposar les obres
seleccionades pel jurat. Els originals seran retornats a tots els autors que ho sol·licitin

PREMIS

Categoria :
Júnior: Dotat amb trofeu i amb un curs de còmic de 3 mesos de durada a I'Escola Joso de Barcelona
Sènior: Dotat amb trofeu i 800.- €
Les obres guanyadores es publicaran el següent any a “La Busca-Còmic” editorial.
Aquest llibre es presentarà durant el lliurament de premis del següent any.

Lliurament dels premi :
Es farà el diumenge dia 14 de novembre de 2010 , a les dotze del migdia a la Sala Víctor Mora de la Biblioteca Municipal de l’Escala.

JURAT :
Estarà format per diverses personalitats relacionades amb el món del còmic, l’edició i la Secretaria de la Fundació Víctor Mora.
El veredicte del concurs es farà públic el mateix dia del lliurament dels premis
El jurat podrà declarar desert, així com també podrà fer ressaltar la valoració d’alguna de les obres finalistes no premiades.
* La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases*
L'organització es reserva el dret d'introduir, si ho creu necessari, les modificacions que cregui convenients per al bon funcionament del concurs
També tindrà cura de les obres. encara que no es fa responsable de la seva integritat en cas de danys fortuïts i/o involuntaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Victor Mora Benvinguts
 
FUNDACIÓ VICTOR MORA
c/ de Gràcia 12
17130 L`Escala (Girona)
info@fundaciovictormora.org